TRP

Definícia pojmu TRP v ekonomickom slovníku. Výraz TRP sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu “TRP”

Ukazovateľ, ktorý vyjadruje zásah špecifickej cieľovej skupiny.