Definícia pojmu Sociálna pomoc – Ekonomický slovník

Výraz Sociálna pomoc sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu “Sociálna pomoc”

Predstavuje systém náhradných zdrojov, najčastejšie v situáciách hmotnej núdze najzraniteľnejších skupín obyvateľov. Občan, ktorý je bez príjmu alebo má minimálny príjem, má nárok na pomoc zo strany štátu formu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktoré sú dočasnou náhradou pracovného príjmu. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím má nárok na sociálnu službu alebo kompenzáciu zdravotného postihnutia.

Pridaj komentár