Process Flow

Definícia pojmu Process Flow v ekonomickom slovníku. Výraz Process Flow sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu “Process Flow”

Série krokov a tok materiálov prechádzajúcich procesom.