Priečinok

Definícia pojmu Priečinok v ekonomickom slovníku. Výraz Priečinok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu “Priečinok”

(Folder) – logické miesto na pevnom disku, v ktorom sú uložené súbory alebo ďalšie podadresáre.