Definícia pojmu Nominálna hodnota – Ekonomický slovník

Výraz Nominálna hodnota sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Faktoring.

Definícia výrazu “Nominálna hodnota “

Hodnota akcie vyjadrujúca podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti respektíve hodnota dlhopisu vyjadrujúca záväzok dlžníka k jeho držiteľovi bez úverového príslušenstva (úrokov a rôznych poplatkov).

Face value (nominálna hodnota) – suma uvedená na faktúre, ktorú musí dlžník zaplatiť ku dňu splatnosti. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Face value.

Odporučíte?

Získajte 1 euro za príspevok

Publikujte semestrálku, článok alebo odborný text a získajte 1 euro za každý uverejnený príspevok. Podrobnosti nájdete na stránke Získajte 1 euro za príspevok.

Pridaj komentár