Job enlargement

Definícia pojmu Job enlargement v ekonomickom slovníku. Výraz Job enlargement sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu “Job enlargement”

Rozširovanie pracovnej spôsobilosti spočívajúce v tom, že z každého dobrého pracovníka je možné urobiť malého manažéra.