Definícia pojmu evaluácia – Ekonomický slovník

Výraz evaluácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu “evaluácia”

Proces hodnotenia (napr. výučby) zameraný na zlepšenie kvality evaluovanej inštitúcie alebo jej jednotlivej činnosti. Môže sa konať formou vnútornej alebo externej evaluácie. V evaluačnom procese by mala evaluačná skupina analyzovať silné a slabé stránky inštitúcie a vypracovať záverečnú správu.

Pridaj komentár