Podnikatelia a inzerenti

Ste firma alebo podnikáte a chcete sa prezentovať – publikovať článok alebo PR článok? Publikujte Váš článok alebo PR článok u nás. Pozrite si cenník inzercie EuroEkonóm.sk.

Študenti a odborná verejnosť

Študujete a máte plno elektronických dokumentov zo školy, chcete pomôcť ďalším generáciám študentov a pritom si zarobiť? Publikujte Vaše semestrálky alebo články a získajte 1 euro za každý príspevok.

Ako publikovať?

Vyskúšajte to, je to jednoduché:

  1. Ak ešte nie ste zaregistrovaní, zaregistrujte sa tu. Ak už ste zaregistrovaní, prihláste sa do administrácie.
  2. V administrácii pridajte nový príspevok (Pridať článok / Add Article) a odošlite ho na schválenie.
  3. Po schválení a publikácii Vášho príspevku nájdete v sekcii „Profil – Provízne konto“ informáciu o Vašej provízii, ktorú Vám vyplatíme na začiatku ďalšieho mesiaca.

Podmienky publikovania pre prispievateľov

Môžete pridať len dokumenty, ktoré ste vytvorili, ktorých ste autormi alebo ku ktorým máte súhlas autora. Príspevky by mali byť zamerané na ekonomiku alebo súvisieť s ekonomikou (ekonómia, hospodárstvo, financie, marketing, manažment, právo, obchod, služby, atď.). Prosím, dodržujte pravidlá autorského zákona a rešpektujte duševné vlastníctvo.
Príspevok by mal mať aspoň 3-4 normostrany (približne 10-15 odstavcov textu). Je vhodné, aby bol článok naformátovaný podľa zásad, ktoré nájdete na stránke Ako správne upraviť text článku a na stránke Rady, ako písať skvelé články. Používajte odkazy na zdroje a citácie.
Radi uverejníme všetky Vaše články, ak spĺňajú podmienky uverejnenia. Máme záujem uverejniť čo najviac Vašich článkov a zaslať Vám províziu, ktorá Vás podporí v ďalšom štúdiu.
Môžete zrýchliť prácu administrátorov a pred odoslaním článku na schválenie upravíte článok podľa zásad, ktoré nájdete na stránke Ako správne upraviť text článku a na stránke Rady, ako písať skvelé články. Zaistíte tým, že Vaša provízia bude pripísaná na Vaše provízne konto skôr.
Vyhradzujeme si právo neuverejniť tieto články: a) kópie iných článkov; b) kompiláty – články zložené z kópií častí iných článkov; c) články, ktorých nie ste autormi; d) neupravené a nenaformátované články (viac info o formátovaní článkov nájdete na stránke Ako správne upraviť text článku a na stránke Rady, ako písať skvelé články); e) články bez prínosu pre čitateľa.
Články revidujeme a uverejníme obratom. V závislosti od počtu článkov, ktoré aktuálne revidujeme, môže byť článok uverejnený v priebehu niekoľkých minút, ale aj dní.
Dlhšie články nerozdeľujte do viacerých článkov s cieľom získať vyššiu províziu. Nechajte ich spojené v jednom článku. Ak článok rozdelíte, bude následne zase spojený. Ak posúdime, že článok by mal byť rozdelený, rozdelíme ho.
Prosím, informujte administrátora prostredníctvom komentárového formulára pod článkom. Prípadne nám môžete napísať e-mail na adresu admin@euroekonom.sk, do ktorého uvediete URL adresu podozrivého článku. Následne článok preveríme. Podobne postupujte aj v prípade podozrenia na nelegálny obsah alebo obsah porušujúci autorské práva.
Počet článkov od jedného autora je obmedzený na 50 článkov za kalendárny mesiac a 500 článkov za kalendárny rok. Vy však môžete odoslať za mesiac a za rok viac článkov na schválenie, zvýšite tým šancu, že Vaše články budú vyhodnotené ako kvalitné a uverejnené.
Môžete publikovať seminárne práce, semestrálky, ročníkové práce, odborné texty a články, vypracované otázky na maturity, štátnice, učebné texty, poznámky z prednášok a cvičení a ďalšie odborné dokumenty a dokumenty zo školy, ktorých ste autormi.

Zmluva, provízne konto a provízia prispievateľom

Na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii príde po publikácii každého článku informácia. Stav provízneho konta si môžete skontrolovať po prihlásení do administrácie v sekcii „Profil – Provízne konto“. Nezabudnite, v sekcii „Profil – Provízne konto – Upozornenia“ nájdete upozornenia, týkajúce sa výplaty provízií a rady, ako vylepšiť Vaše články.
Províziu za uverejnené články dostanete na začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli uverejnené Vaše články. Takže ak ste článok napísali napr. 15. apríla a bol publikovaný 16. apríla, tak províziu obdržíte na účet v prvom májovom týždni.
Provízie za Vaše články do výšky 500 EUR sú od dane z príjmov oslobodené, jedná sa o príležitostnú činnosť. Z tejto čiastky nie ste povinní platiť ani žiadne odvody. Viac informácií nájdete na webovej stránke Zmluva o dielo: druhy, dane a odvody.
Ak Vaše celkové zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1.901,67 eura (údaje za rok 2014), nie ste povinní podávať daňové priznanie. Viac informácií nájdete na portáli Finančnej správy SR.
Ak podnikáte na IČO, prosím, vystavte a zašlite nám faktúru. Naše fakturačné údaje nájdete na stránke Kontakt.
Keď Vaše provízne konto prekročí určitú hranicu, zašleme Vám e-mailom Zmluvu o dielo, aby sme Vám mohli vyplácať provízie za Vaše články. Ak sú údaje uvedené v zmluve v poriadku, zmluvu stačí vytlačiť, doplniť dátum, miesto a podpis a poslať nám ju naskenovanú na e-mail admin@euroekonom.sk. Zmluvu nie je potrebné posielať bežnou poštou.
Podpísanú zmluvu stačí poslať v digitálnej forme na e-mailovú adresu admin@euroekonom.sk. Zmluvu môžete naskenovať, alebo odfotiť mobilom alebo digitálnym fotoaparátom tak, aby boli údaje na obrázku čitateľné.
Nie, v žiadnom prípade nemusíte prispievať. Vaše prispievanie do ekonomickej encyklopédie EuroEkonóm.sk je dobrovoľné. Ak napríklad dokončíte školu a rozhodnete sa prestať písať, budeme radi, keď na nás nezabudnete, prípadne nás odporúčite ďalším generáciám študentov.
V prípade iných otázok nás kontaktujte, aktuálne kontakty nájdete na stránke Kontakt.


Komentáre

  1. admin Autor textu

    Dobrý deň, Milada, Vaše články boli obratom publikované a mali by ste obdržať na Váš e-mail informáciu o stave Vášho provízneho konta. Ak to boli Vaše prvé články, príde Vám na konci mesiaca e-mail s požiadavkou na zaslanie mena, priezviska, adresy a čísla bankového účtu, na ktorý si želáte províziu vyplatiť. Stačí, ak na e-mail odpoviete. Následne Vám v priebehu niekoľkých dní bude Vaša provízia odoslaná na Váš bankový účet. Ak Vám tento e-mail ešte neprišiel, prosím, kontaktujte nás na adrese info(zavinac)toce.sk alebo na ďalších kontaktoch, uvedených na stránke Kontakty.

Pridaj komentár