(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zurišský prejav

Definícia pojmu Zurišský prejav v ekonomickom slovníku. Výraz Zurišský prejav sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Zurišský prejav „

Ide o prejav britského premiéra W. Churchilla v Zürichu v septembri 1946. Churchillovou najväčšou starosťou bolo vysvetliť, čo môže Európa urobiť pre obmedzenie hrozby zo strany ZSSR. V prejave načrtol široký a jasný obraz povojnovej devastácie v Európe. Zároveň v ňom použil spojenie Spojené štáty európske a uviedol svoju predstavu o možnosti vzniku takéhoto zoskupenia, ako regionálnej organizácie OSN, pričom Spojené kráľovstvo by nebolo jej súčasťou.

Už ste čítali?