Zoznam Robinsonov

Definícia pojmu Zoznam Robinsonov v ekonomickom slovníku. Výraz Zoznam Robinsonov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Zoznam Robinsonov“

Zoznam osôb, ktoré si neželajú byť oslovované prostredníctvom nástrojov priameho marketingu.