(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

zostavovanie rozpočtu

Definícia pojmu zostavovanie rozpočtu v ekonomickom slovníku. Výraz zostavovanie rozpočtu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „zostavovanie rozpočtu“

Proces dosiahnutia kvantitatívneho a/alebo finančného plánu na určité obdobie, v ktorom sú všetky alebo časť činností a plánov organizačnej jednotky navzájom prepojené a zlúčené zodpovedajúcim spôsobom, ktorý zároveň slúži ako: – strategický plán: smernica pre všetky budúce činnosti organizačnej jednotky, – stratégia komunikácie: dať na vedomie širokú predstavu o stratégii, ktorú budú realizovať jednotlivé oddelenia v tejto organizačnej jednotke, – pridelenie práce a poverenie: štandard a limit činností, ktoré majú realizovať jednotlivé oddelenia, – kontrolné prostriedky: porovnanie s aktuálnymi výsledkami, aby sa umožnilo porovnať odchýlky a aby sa mohli prijať opatrenia na opravu takýchto odchyliek.

Už ste čítali?