zostavená sadzba

Definícia pojmu zostavená sadzba v ekonomickom slovníku. Výraz zostavená sadzba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Predaj.

Definícia výrazu „zostavená sadzba“

(v leteckej doprave) – Suma, pridaná pre účely colného sadzobníka, ktorá nie je stanovená z predaja a bude použitá iba v kombinácii s ostatnými sadzbami za prepravu z – do alebo cez určité miesto.