(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

zóna voľného obchodu

Definícia pojmu zóna voľného obchodu v ekonomickom slovníku. Výraz zóna voľného obchodu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „zóna voľného obchodu“

(kyoto konvencia) – slobodný prístav voľné letisko – Časť územia štátu, kde je privezený tovar vyňatý z povinností, týkajúcich sa zaplatenia colných poplatkov a daní pri importe.

Už ste čítali?