(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zneužitie platobnej karty

Definícia pojmu Zneužitie platobnej karty v ekonomickom slovníku. Výraz Zneužitie platobnej karty sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie.

Definícia výrazu „Zneužitie platobnej karty“

Zneužitie platobnej karty v dôsledku jej straty alebo jej odcudzenia, t. j. použitie karty neoprávnenou osobu spočívajúce v uskutočnení neoprávnenej transakcie bez vedomia alebo súhlasu poisteného, následkom ktorej vznikla poistenému finančná strata.

Už ste čítali?