(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Znalecký posudok

Definícia pojmu Znalecký posudok v ekonomickom slovníku. Výraz Znalecký posudok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Znalecký posudok“

je posudok vyhotovený súdnym znalcom z oboru stavebníctva, odvetvia oceňovania nehnuteľností, v ktorom sa stanovuje úradná cena nehnuteľnosti. Musí byť vypracovaný v zmysle Vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Vyhotovuje sa spravidla v troch vyhotoveniach spolu s disketou alebo CD (v programe Hypo). Pokiaľ sa do banky predkladá znalecký posudok od externého znalca, banka vykoná supervíziu hodnoty nehnuteľnosti stanovenú v predloženom znaleckom posudku, ktorú môže aj upraviť.

Posudok vyhotovený súdnym znalcom z oboru stavebníctva, odvetvia oceňovania nehnuteľností, v ktorom sa stanovuje úradná cena nehnuteľnosti.

Už ste čítali?