(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zmocnenec pre kvalitu

Definícia pojmu Zmocnenec pre kvalitu v ekonomickom slovníku. Výraz Zmocnenec pre kvalitu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Zmocnenec pre kvalitu“

Je menovaný člen manažmentu organizácie, ktorý má zodpovednosti a právomoci vypracúvať, zavádzať a udržiavať procesy potrebné pre systém manažérstva kvality, oboznamovať vrcholový manažment s výkonnosťou SMK, zvyšovať povedomie o požiadavkách zákazníka v celej organizácii.

Menovaný člen manažmentu organizácie, ktorý má zodpovednosti a právomoci vypracúvať, zavádzať a udržiavať procesy potrebné pre systém manažérstva kvality, oboznamovať vrcholový manažment s výkonnosťou SMK, zvyšovať povedomie o požiadavkách zákazníka v celej organizácii.

Už ste čítali?