(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zmluvné poistenie

Definícia pojmu Zmluvné poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Zmluvné poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Zmluvné poistenie“

Forma poistenia založená na uzatvorení poistnej zmluvy, a to prevažne písomnej. Niekedy je povinnosť uzatvoriť zmluvné poistenie daná zákonom – vtedy ide o povinné zmluvné poistenie.

Už ste čítali?