(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanennia

Definícia pojmu Zmluva o zamedzení dvojitého zdanennia v ekonomickom slovníku. Výraz Zmluva o zamedzení dvojitého zdanennia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Firmy a podnikanie.

Definícia výrazu „Zmluva o zamedzení dvojitého zdanennia“

Je to dohoda medzi 2 krajinami o zamedzení dvojitého zdanania. To by mohlo nastať v prípade keď má rezident jednej krajiny príjmy z druhej krajiny. Dohoda určuje spôsob zdanenia takýchto príjmov. Ak sú isté položky zdaňované v oboch krajinách, potom určuje dohoda vyňatie daňovej povinnosti v jednej z nich, alebo bude daň uhradená v jednej krajine započítaná ako daň zaplatená v druhej krajine. Napríklad spoločnosti IBC na Cypre sú zakladané najmä pre úžitok z týchto zmluv. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Double Taxation Agreement.

Už ste čítali?