(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

zmluva o štúdiu

Definícia pojmu zmluva o štúdiu v ekonomickom slovníku. Výraz zmluva o štúdiu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „zmluva o štúdiu“

(learning agreement) – Jeden zo základných dokumentov, ktorý sa vyhotoví pri uskutočňovaní študentskej mobility. Uzatvára sa medzi vysielajúcou vysokou školou, prijímajúcou vysokou školou a študentom. Študent sa zaväzuje, že na prijímajúcej vysokej škole absolvuje vybrané predmety, prijímajúca vysoká škola sa zaväzuje, že študentovi umožní výučbu týchto predmetov a vysielajúca vysoká škola, že uzná študentom absolvované predmety, vrátane ich kreditového ohodnotenia. (Vzor zmluvy je uvedený v [3]).

Už ste čítali?