(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

zmiešané životné poistenie

Definícia pojmu zmiešané životné poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz zmiešané životné poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „zmiešané životné poistenie“

Zmiešané životné poistenie je životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Poistiteľ môže vyplácať podiely na prebytkoch z investícií rezerv.

Už ste čítali?