(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zmenka

Definícia pojmu Zmenka v ekonomickom slovníku. Výraz Zmenka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Hypotéky, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Zmenka“

Cenný papier, v ktorom sa písomnou formou zaväzuje vystavovateľ zaplatiť v určitom termíne zmenkou sumu vlastníkovi zmenky. Zmenka musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti.

je cenný papier, ktorý obsahuje zákonom stanovené náležitosti a v ktorom sa vystavovateľ zmenky zaväzuje zaplatiť v určenom termíne sumu uvedenú na zmenke veriteľovi.

Listinné vyjadrenie záväzku dlžníka voči poskytovateľovi peňažných prostriedkov.

Cenný papier, ktorý obsahuje zákonom stanovené náležitosti a v ktorom sa vystavovateľ zmenky zaväzuje zaplatiť v určenom termíne sumu uvedenú na zmenke veriteľovi.

Už ste čítali?