(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zložené úročenie

Definícia pojmu Zložené úročenie v ekonomickom slovníku. Výraz Zložené úročenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Hypotéky.

Definícia výrazu „Zložené úročenie“

Zložené úročenie je najčastejšia forma úročenia používaná v bankách. Napríklad v prípade vkladových produktov sa úročí nielen vklad (istina), ale aj úroky z predchádzajúcich období.

je najčastejšia metóda úročenia používaná v bankách. Napríklad v prípade vkladových produktov sa úročí nielen vklad (istina) ale aj úroky z predchádzajúcich období.

Najčastejšia metóda úročenia používaná v bankách.

Už ste čítali?