(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zlepšovanie

Definícia pojmu Zlepšovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Zlepšovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Zlepšovanie“

Činnosť ktorá má prostredníctvom využívania politiky kvality, cieľov kvality, zistení z auditov, analýzy údajov, nápravných a preventívnych činností, preskúmaní manažmentom akýmkoľvek spôsobom zlepšovať systém manažérstva kvality.

Činnosť ktorá má prostredníctvom využívania politiky kvality, cieľov kvality, zistení z auditov, analýzy údajov, nápravných a preventívnych činností, preskúmaní manažmentom akýmkoľvek spôsobom zvyšovať parametre systému manažérstva kvality.

Už ste čítali?