(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zľava na poistnom

Definícia pojmu Zľava na poistnom v ekonomickom slovníku. Výraz Zľava na poistnom sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Zľava na poistnom“

Zníženie pôvodne určenej výšky poistného za dosiahnutie priaznivého škodového priebehu. Pozri Bonus

Už ste čítali?