Zjednodušenie práce

Definícia pojmu Zjednodušenie práce v ekonomickom slovníku. Výraz Zjednodušenie práce sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Zjednodušenie práce“

Systematické vyhľadávanie a analyzovanie uvažovaných a súčasných pracovných systémov a metód z cieľom ľahšieho vývoja, rýchlejšieho, nižšej únavy a ekonomickejších spôsobov obstarávania vysokej kvality tovarov a služieb.