(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Životný cyklus

Definícia pojmu Životný cyklus v ekonomickom slovníku. Výraz Životný cyklus sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Životný cyklus“

Životný cyklus (life cycle) je tvorený niekoľkými fázami, ktorými prechádza (napr. produkt alebo podnik) od svojho vzniku až po zánik, resp. revitalizáciu. Životný cyklus môže byť dlhý alebo krátky. Odrážajú sa v ňom všetky jeho manažérske, výrobné, technologické, právne, etické, ekologické a ekonomické aspekty. Životný cyklus odzrkadľuje kvalitu všetkých týchto aktivít, zrelosť, stabilitu, resp. nestabilitu a tým umožňuje predikovať aj ďalší vývoj.

Už ste čítali?