(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Živnosť

Definícia pojmu Živnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Živnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Živnosť“

Sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Je to druh podnikania vykonávaný podľa podmienok uvedených v Živnostenskom zákone.

Už ste čítali?