(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

získateľnosť

Definícia pojmu získateľnosť v ekonomickom slovníku. Výraz získateľnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „získateľnosť“

Rozsah, do akého sa limitované okolnosti objavujú v zaobstarávaní tovarom v určitom časovom období vo význame nízkeho stupňa zásobovania, nízkej kapacity, dlhej dodacej doby alebo strategických úvah.

Už ste čítali?