(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zisk

Definícia pojmu Zisk v ekonomickom slovníku. Výraz Zisk sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Poistenie.

Definícia výrazu „Zisk“

Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi.

kvantitatívny a kvalitatívny ukazovateľ výsledkov hospodárskej činnosti podniku. Vyčísľuje sa ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi.

Už ste čítali?