(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov

Definícia pojmu Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov v ekonomickom slovníku. Výraz Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov“

doklad, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a príloh, na základe ktorého má prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere na stanovené účty.

Už ste čítali?