(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Žiadosť o NFP

Definícia pojmu Žiadosť o NFP v ekonomickom slovníku. Výraz Žiadosť o NFP sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Žiadosť o NFP“

dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, ktorým žiadateľ o NFP žiada o poskytnutie NFP, a na základe ktorého RO prijme rozhodnutie o poskytnutí NFP na realizáciu projektu;

Dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, ktorým žiadateľ o NFP žiada o poskytnutie NFP, a na základe ktorého RO prijme rozhodnutie o poskytnutí NFP na realizáciu projektu.

Už ste čítali?