(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Žiadateľ o NFP

Definícia pojmu Žiadateľ o NFP v ekonomickom slovníku. Výraz Žiadateľ o NFP sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Žiadateľ o NFP „

(ďalej aj ŽoNFP) – hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, ktorý žiada o prostriedky na spolufinancovanie navrhovaného projektu;

Hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, ktorý žiada o prostriedky na spolufinancovanie navrhovaného projektu.

Už ste čítali?