(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok

Definícia pojmu Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok v ekonomickom slovníku. Výraz Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok“

(NFP) – orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej sú za účelom realizácie projektu poskytované prostriedky pomoci (zo štátneho rozpočtu a prostriedky Európskych spoločenstiev) a schém štátnej pomoci a schém de minimis.

Už ste čítali?