(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Žiadateľ o azyl

Definícia pojmu Žiadateľ o azyl v ekonomickom slovníku. Výraz Žiadateľ o azyl sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Žiadateľ o azyl“

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá na útvare Policajného zboru vyhlásila, že žiada o azyl na území Slovenskej republiky, čím vstupuje do konania o udelenie azylu. Žiadateľom o azyl je až do doby, kým sa v konaní právoplatne nerozhodne.

Už ste čítali?