žiadanka

Definícia pojmu žiadanka v ekonomickom slovníku. Výraz žiadanka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „žiadanka“

Dokument vydávaný podnikom, ktorý objednáva vydanie tovaru zo sladu pre zákazníka.