zhodnotenie

Definícia pojmu zhodnotenie v ekonomickom slovníku. Výraz zhodnotenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „zhodnotenie“

Ohodnotenie situácie v porovnaní s plánmi a/alebo štandardami, ktoré sme si stanovili predtým ako svoj cieľ.