Zhoda

Definícia pojmu Zhoda v ekonomickom slovníku. Výraz Zhoda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Zhoda“

Je splnenie požiadaviek.

Splnenie požiadaviek.