(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

zelené verejné obstarávanie

Definícia pojmu zelené verejné obstarávanie v ekonomickom slovníku. Výraz zelené verejné obstarávanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „zelené verejné obstarávanie“

Zelené obstarávanie je taký spôsob zadávania verejných zákaziek alebo dodávok, ktoré berie do úvahy vplyv vybraného tovaru a služieb na životné prostredie. Uprednostňované sú projekty, ktorých negatívny vplyv na životné prostredie je pokiaľ možno čo najmenší. Medzi posudzované kritériá patrí napríklad možnosť recyklácie, biologická odbúrateľnosť, materiálna a energetická náročnosť výroby, zdravotná nezávadnosť, transportná vzdialenosť od výrobcovi k spotrebiteľovi a pod.

Už ste čítali?