(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia

Definícia pojmu Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia“

Krátka definícia: Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia. Definícia podľa zákona: Zdravotnými výkonmi na účely sociálneho poistenia sú:. vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti,. vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti,. vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu,. vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu,. vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,. vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné vyžiadanie posudkového lekára,. zdravotná starostlivosť poskytnutá na písomné požiadanie posudkového lekára,. vystavenie tlačiva Hlásenie o úraze a tlačiva Hlásenie choroby z povolania,. vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti.

Už ste čítali?