Zber a analýze informácií o podielových fondoch

Definícia pojmu Zber a analýze informácií o podielových fondoch v ekonomickom slovníku. Výraz Zber a analýze informácií o podielových fondoch sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Zber a analýze informácií o podielových fondoch“

Spoločnosť špecializujúca sa na zbere a analýze informácií o podielových fondov. – Spoločnosť špecializujúca sa na zbere a analýze informácií o podielových fondov. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Lipper Analytical Services.