(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Závisle premenná

Definícia pojmu Závisle premenná v ekonomickom slovníku. Výraz Závisle premenná sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Závisle premenná“

Závisle premenná (dependent variable) je premenná, ktorá je funkciou ostatných nezávislých premenných tvoriacich model. Aj preto sa niekedy nazýva ako vysvetľovaná premenná. Označuje sa písmenom a nachádza sa na ľavej strane rovnice. Jej protipólom je ne závisle premenná. Príklad: Predstavte si, že existujú dve premenné: tržby a výdavky na reklamu. V tomto prípade tržby závisia od množstva vynaložených peňazí na reklamu, t. j. tržby budú závisle premennou a výdavky na reklamu nezávislou premennou.

Už ste čítali?