(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Závažnosť a dôležitosť

Definícia pojmu Závažnosť a dôležitosť v ekonomickom slovníku. Výraz Závažnosť a dôležitosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Závažnosť a dôležitosť“

(podstatný) – Vo všeobecných podmienkach môže byť záležitosť posúdená ako závažná, ak poznanie tejto skutočnosti by mohlo byť vhodné na ovplyvnenie používateľa účtovnej uzávierky alebo výkonu kontrolnej správy. O závažnosti sa často uvažuje v podmienkach hodnoty, ale vlastná povaha alebo charakteristiky položky alebo skupina položiek môžu tiež preukázať závažnú záležitosť napríklad, kde to zákon alebo niektoré iné nariadenie vyžaduje, aby bol odhalený oddelene bez ohľadu na zahrnutú čiastku. Okrem závažnosti danej hodnotou alebo povahou, môže byť záležitosť závažná kvôli súvislosti, v ktorej sa vyskytla. Napríklad, ak berieme do úvahy položku vo vzťahu k celkovému pohľadu daného účtovníkmi; celok, ktorého formuje časť; pridružené podmienky; zodpovedajúcu čiastku v predošlých rokoch. Kontrolný dôkaz hrá dôležitú úlohu v rozhodovaní kontrolóra, týkajúci sa výberu otázok a oblastí pre kontrolu, časový program a rozsah kontrolného rozboru a postupov.

Už ste čítali?