zatriedenie výrobku

Definícia pojmu zatriedenie výrobku v ekonomickom slovníku. Výraz zatriedenie výrobku sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „zatriedenie výrobku“

Skupina výrobkov, ktoré majú spoločnú jednu alebo viac charakteristík. (napr. výrobky z kovu, elektrické komponenty, náhradné súčiastky strojov, výrobky na sklade, alebo na objednávke, atď.).