(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

zaťaženie kontajnera

Definícia pojmu zaťaženie kontajnera v ekonomickom slovníku. Výraz zaťaženie kontajnera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „zaťaženie kontajnera“

Namáhanie kontajnera pôsobením síl vyvolaných nákladom, stohovaním alebo iným spôsobom; rozoznávame: zaťaženie bočnej steny kontajnera (namáhanie spôsobené nákladom pri doprave), zaťaženie čelnej steny kontajnera (namáhanie dynamickým zaťažením spôsobeným nákladom), zaťaženie kontajnera pri stohovaní (namáhanie tiažovými účinkami nastohovaných, úplne naložených kontajnerov), zaťaženie kontajnera pri stohovaní na lodi (namáhanie za dynamických podmienok na lodi tiažovým účinkom nastohovaných, úplne naložených kontajnerov s príslušnými bočnými a pozdĺžnymi presahmi), zaťaženie podlahy kontajnera (sústredené dynamické namáhanie podlahy kontajnera, ktoré vzniká pri plnení a vyprázdňovaní kontajnera motorovými vozíkmi a iným manipulačným zariadením, a rovnomerné rozložené namáhanie podlahy hmotnosťou nákladu), zaťaženie strechy kontajnera (namáhanie strechy kontajnera osobami pracujúcimi na nej).

Už ste čítali?