(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zaťaženie

Definícia pojmu Zaťaženie v ekonomickom slovníku. Výraz Zaťaženie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Zaťaženie“

Jednorázový poplatok vyberaný od investora, ktorý sa delí medzi fond a finančného konzultanta. Zaťaženie môže dosahovať 8 % z objemu investície, ale zvyčajne sa jej veľkosť pohybuje od 2 % do 5 %. Vo väčšine prípadov sa vyberá len raz. Má tiež pomenovanie Sales charge. Pozri tiež? Front-end load, Back End Load, Deffered Sales Charge/Fee, CDSC (Contingent Deffered Charge) Anglický ekvivalent tohto výrazu je Load.

Už ste čítali?