Zástupca

Definícia pojmu Zástupca v ekonomickom slovníku. Výraz Zástupca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická štatistika.

Definícia výrazu „Zástupca“

Tretia strana poverená spravodajskou jednotkou predložiť INTRASTAT-SK hlásenie.