zástavné právo

Definícia pojmu zástavné právo v ekonomickom slovníku. Výraz zástavné právo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „zástavné právo“

Právo ponechať si kontrolu nad majetkom druhej strany až do zaplatenia dlhu.