zásoby výrobného procesu

Definícia pojmu zásoby výrobného procesu v ekonomickom slovníku. Výraz zásoby výrobného procesu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „zásoby výrobného procesu“

Zásoby výrobkov a / alebo materiálov a komponentov, ktoré sú ešte vo výrobnom oddelení, ale už nie sú súčasťou zásob na sklade.