(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

zásoby neurčené k výrobe

Definícia pojmu zásoby neurčené k výrobe v ekonomickom slovníku. Výraz zásoby neurčené k výrobe sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „zásoby neurčené k výrobe“

Časť materiálu a / alebo komponentov ktoré nie sú priamo určené na použitie do hotového výrobku.

Už ste čítali?