zásoby

Definícia pojmu zásoby v ekonomickom slovníku. Výraz zásoby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „zásoby“

Z pohľadu logistiky pasíva, v extrémnej položke ich prítomnosť interpretovaná ako neschopnosť optimálne riadiť logistický reťazec. Ak je spružnený a zrýchlený tok informácií a tovaru, hladina zásob sekundárne klesá a uvoľňuje sa kapitál v nich doposiaľ viazaný, znižujú sa celkové náklady. Zásluhou japonských manažérov je otázka, či sú zásoby vôbec potrebné, nadriadená nad otázkami kde a v akom množstve majú vyť vytvárané, čím taktiež strácajú zmysel tradičné metódy tzv. riadenie zásob.